پودر چاق کننده و افزایش وزن
شما اینجا هستید: خانه / گوناگون / دانلود سریال عشق ممنوع با دوبله فارسی
دانلود سریال عشق ممنوع با دوبله فارسی

دانلود سریال عشق ممنوع با دوبله فارسی

 دانلود سریال عشق ممنوع با دوبله فارسی

عشق ممنوع


عشق ممنوع

کیفیت: ۴۸۰P

کل قسمت ها: ۱۶۵

دوبله فارسی

عدنان پس ازفوت همسرش تمام توجه خود را معطوف به دخترش نهال و پسرش مراد نمود. وی که در یکی از مجلل ترین قصرهای استانبول در جوار تنگه بسفر به همراه پسر یکی از اقوامش بنام مهناد و پرستار بچه هایش زندگی میکند با سمر که دختر یکی از زوج هائی بود که با هم معاشرت داشتند آشنا و عاشق او میشود.
سمر در حالی که بدنبال آرامش، امنیت و خوشبختی در قصر مجلل عدنان میگردد دچار هوا و حوس میشود . سمر و مهند دیوانه وار عاشق یکدیگر میشوند و این عشق پنهانی آرام آرام زندگی همه در آن قصر را تحت الشعاع قرار میدهد …

برای دانلود از لینک کمکی ۲ استفاده کنید با تشکر

قسمت ها
حجم
مستقیم لینک کمکی۱ لینک کمکی۲
قسمت۱ Mb 304 دانلود دانلود دانلود
قسمت۲ Mb 159 دانلود دانلود دانلود
قسمت۳ Mb 147 دانلود دانلود دانلود
قسمت۴ Mb 170 دانلود دانلود دانلود
قسمت۵ Mb 156 دانلود دانلود دانلود
قسمت۶ Mb 133 دانلود دانلود دانلود
قسمت۷ Mb 147 دانلود دانلود دانلود
قسمت۸ Mb 161 دانلود دانلود دانلود
قسمت۹ Mb 152 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۰ Mb 158 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۱ Mb 153 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۲ Mb 154 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۳ Mb 170 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۴ Mb 166 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۵ Mb 154 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۶ Mb 159 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۷ Mb 167 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۸ Mb 148 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۹ Mb 172 دانلود دانلود دانلود
قسمت۲۰ Mb 156 دانلود دانلود دانلود
قسمت۲۱ Mb 151 دانلود دانلود دانلود
قسمت۲۲ Mb 165 دانلود دانلود دانلود
قسمت۲۳ Mb 155 دانلود دانلود دانلود
قسمت۲۴ Mb 160 دانلود دانلود دانلود
قسمت۲۵ Mb 163 دانلود دانلود دانلود
قسمت۲۶ Mb 171 دانلود دانلود دانلود
قسمت۲۷ Mb 163 دانلود دانلود دانلود
قسمت۲۸ Mb 161 دانلود دانلود دانلود
قسمت۲۹ Mb 165 دانلود دانلود دانلود
قسمت۳۰ Mb 175 دانلود دانلود دانلود
قسمت۳۱ Mb 172 دانلود دانلود دانلود
قسمت۳۲ Mb 160 دانلود دانلود دانلود
قسمت۳۳ Mb 155 دانلود دانلود دانلود
قسمت۳۴ Mb 160 دانلود دانلود دانلود
قسمت۳۵ Mb 170 دانلود دانلود دانلود
قسمت۳۶ Mb 163 دانلود دانلود دانلود
قسمت۳۷ Mb 258 دانلود دانلود دانلود
قسمت۳۸ Mb 160 دانلود دانلود دانلود
قسمت۳۹ Mb 147 دانلود دانلود دانلود
قسمت۴۰ Mb 159 دانلود دانلود دانلود
قسمت۴۱ Mb 153 دانلود دانلود دانلود
قسمت۴۲ Mb 162 دانلود دانلود دانلود
قسمت۴۳ Mb 158 دانلود دانلود دانلود
قسمت۴۴ Mb 152 دانلود دانلود دانلود
قسمت۴۵ Mb 160 دانلود دانلود دانلود
قسمت۴۶ Mb 160 دانلود دانلود دانلود
قسمت۴۷ Mb 147 دانلود دانلود دانلود
قسمت۴۸ Mb 151 دانلود دانلود دانلود
قسمت۴۹ Mb 158 دانلود دانلود دانلود
قسمت۵۰ Mb 163 دانلود دانلود دانلود
قسمت۵۱ Mb 154 دانلود دانلود دانلود
قسمت۵۲ Mb 175 دانلود دانلود دانلود
قسمت۵۳ Mb 156 دانلود دانلود دانلود
قسمت۵۴ Mb 276 دانلود دانلود دانلود
قسمت۵۵ Mb 142 دانلود دانلود دانلود
قسمت۵۶ Mb 153 دانلود دانلود دانلود
قسمت۵۷ Mb 148 دانلود دانلود دانلود
قسمت۵۸ Mb 175 دانلود دانلود دانلود
قسمت۵۹ Mb 143 دانلود دانلود دانلود
قسمت۶۰ Mb 151 دانلود دانلود دانلود
قسمت۶۱ Mb 173 دانلود دانلود دانلود
قسمت۶۲ Mb 152 دانلود دانلود دانلود
قسمت۶۳ Mb 179 دانلود دانلود دانلود
قسمت۶۴ Mb 154 دانلود دانلود دانلود
قسمت۶۵ Mb 188 دانلود دانلود دانلود
قسمت۶۶ Mb 156 دانلود دانلود دانلود
قسمت۶۷ Mb 170 دانلود دانلود دانلود
قسمت۶۸ Mb 169 دانلود دانلود دانلود
قسمت۶۹ Mb 166 دانلود دانلود دانلود
قسمت۷۰ Mb 169 دانلود دانلود دانلود
قسمت۷۱ Mb 166 دانلود دانلود دانلود
قسمت۷۲ Mb 172 دانلود دانلود دانلود
قسمت۷۳ Mb 168 دانلود دانلود دانلود
قسمت۷۴ Mb 162 دانلود دانلود دانلود
قسمت۷۵ Mb 146 دانلود دانلود دانلود
قسمت۷۶ Mb 136 دانلود دانلود دانلود
قسمت۷۷ Mb 168 دانلود دانلود دانلود
قسمت۷۸ Mb 130 دانلود دانلود دانلود
قسمت۷۹ Mb 143 دانلود دانلود دانلود
قسمت۸۰ Mb 145 دانلود دانلود دانلود
قسمت۸۱ Mb 169 دانلود دانلود دانلود
قسمت۸۲ Mb 172 دانلود دانلود دانلود
قسمت۸۳ Mb 159 دانلود دانلود دانلود
قسمت۸۴ Mb 163 دانلود دانلود دانلود
قسمت۸۵ Mb 159 دانلود دانلود دانلود
قسمت۸۶ Mb 168 دانلود دانلود دانلود
قسمت۸۷ Mb 170 دانلود دانلود دانلود
قسمت۸۸ Mb 171 دانلود دانلود دانلود
قسمت۸۹ Mb 158 دانلود دانلود دانلود
قسمت۹۰ Mb 166 دانلود دانلود دانلود
قسمت۹۱ Mb 148 دانلود دانلود دانلود
قسمت۹۲ Mb 173 دانلود دانلود دانلود
قسمت۹۳ Mb 152 دانلود دانلود دانلود
قسمت۹۴ Mb 167 دانلود دانلود دانلود
قسمت۹۵ Mb 171 دانلود دانلود دانلود
قسمت۹۶ Mb 158 دانلود دانلود دانلود
قسمت۹۷ Mb 171 دانلود دانلود دانلود
قسمت۹۸ Mb 169 دانلود دانلود دانلود
قسمت۹۹ Mb 179 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۰۰ Mb 164 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۰۱ Mb 155 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۰۲ Mb 168 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۰۳ Mb 169 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۰۴ Mb 167 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۰۵ Mb 174 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۰۶ Mb 178 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۰۷ Mb 167 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۰۸ Mb 153 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۰۹ Mb 162 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۱۰ Mb 168 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۱۱ Mb 156 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۱۲ Mb 168 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۱۳ Mb 149 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۱۴ Mb 170 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۱۵ Mb 162 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۱۶ Mb 160 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۱۷ Mb 166 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۱۸ Mb 167 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۱۹ Mb 162 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۲۰ Mb 148 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۲۱ Mb 162 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۲۲ Mb 160 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۲۳ Mb 150 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۲۴ Mb 174 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۲۵ Mb 174 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۲۶ Mb 173 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۲۷ Mb 146 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۲۸ Mb 167 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۲۹ Mb 139 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۳۰ Mb 172 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۳۱ Mb 167 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۳۲ Mb 166 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۳۳ Mb 160 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۳۴ Mb 149 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۳۵ Mb 169 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۳۶ Mb 144 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۳۷ Mb 122 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۳۸ Mb 127 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۳۹ Mb 161 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۴۰ Mb 144 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۴۱ Mb 161 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۴۲ Mb 148 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۴۳ Mb 158 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۴۴ Mb 154 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۴۵ Mb 132 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۴۶ Mb 155 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۴۷ Mb 171 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۴۸ Mb 123 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۴۹ Mb 118 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۵۰ Mb 132 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۵۱ Mb 119 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۵۲ Mb 121 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۵۳ Mb 113 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۵۴ Mb 139 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۵۵ Mb 120 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۵۶ Mb 120 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۵۷ Mb 121 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۵۸ Mb 119 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۵۹ Mb 121 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۶۰ Mb 127 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۶۱ Mb 133 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۶۲ Mb 116 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۶۳ Mb 119 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۶۴ Mb 212 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۶۵ Mb 134 دانلود دانلود دانلود

منبع:IRDL

درباره PicPack

۱۷۲ نظر

 1. سایت سریال عشق ممنوع را ازشما خواستارم. باتشکر

 2. salam mamnonam babate seryale eshghe mamnon khili ghashange mishe baghyasho ham bezarid to sait
  man va khili az dostam in seryalo donbal mikonim khili jazabo ghashange
  mamnonam az zahmateton

  montazere ghsmat haye badish hastim

 3. اگه ممکنه سریال ایزل رو هم به همین شکل دوبله قرار بدید.

 4. salam. dasteton dard nakone age emkan dare ghesmat haye badish ro ham bezarif

 5. وااااااااااااااای
  ازتون ممنونم خیلی دنبال این سریال بودم
  یه دنیاااااااااااااا تشکر
  خیلی دوووووست دارم
  بازم ممنون
  توروخدا
  تا قسمتای آخرشم بذارید
  توروخدا

 6. بیش از ۱۰۰قسمت

 7. سلام . ازتون ممنونم . خیلی دنبال این سریال با دوبله فارسی بودم . واقعا ازتون ممنونم . فقط اگه ممکنه سریال ایزل رو هم با دوبله فارسی بزارید . بازم ازتون ممنونم

 8. می خواستم دانلودکنم نشدچرا؟ من ازته قلب این سریال رودوست دارم وواقعا دنبالش بودماگه میشه بدین به ایمیلم
  javan1286@yahoo.com

 9. سلام یه دنیا ممنونتون میشم اگه از قسمت ۱۳۸ بفرستین ب ایمیلم خیلی دوست دارم ببینم مرسیarabian_mahdieh@yahoo.com

 10. سلام
  با تشکر از شما. من ۱۵ قسمت اول دانلود کردم ولی باقی ماندشو نمیتونم از سایت شما دانلود کنم لطفا راهنمایی کنید

 11. با سلام. چرا بقیه اش را نمی گذارید. تو رو خدا بذارید

 12. خیلی باهاله من قسمتای اولش رو ندیده بودم.

 13. سلام برای من تمام این قسمت های عشق ممنوع را بفرستید. تشکر فراوان

 14. SLM Mamnon be khatere serial eshghe mamno mikhastam down load konam natonestam age vasaton emkan dare vasam Email konin kheily dooooooooost daram bebinam ghesmathaye avalesho afshar_mahdie@yahoo.com

 15. سلام من خیلی دنبال سریال عشق ممنوع گشتم ولی نمیتونم دانلود کنم چون adsl ندارم اگه میشه برام ایمیل کنید یک دنیا ممنون

 16. سلام من خیلی دنبال سریال عشق ممنوع گشتم ولی نمیتونم دانلود کنم چون adsl ندارم اگه میشه برام ایمیل کنید یک دنیا ممنون
  elnazjun57@yahoo.com

 17. سلام من دنبال سریال عشق ممنوع هستم ولی دانلود نمیشه لطفا برام ایمل کنید
  مرسییییییییییییییییییییییییییییییییی

 18. میشه واسم میل کنید.سرعت بالا ندارم.

 19. اگر میشه قسمت ۱۴۵ را واسم ایمل کنید ممنون

 20. میشه سریال رو برام میل کنید من نمیتونم دانلود کنم.
  مرسی

 21. سلام من خیلی دوست دارم این فیلم رو ببینم سرعتم پایینه دانلود نمیشه اگه میشه لطف کنید برام ایمیل کنید ممنون

 22. سلام اگه میشه فیلم عشق ممنوع برام ایمیل کنید ممنون

 23. خیلی دوست دارم قسمتهای اول شو دانلود کنم ولی زمان زیادی میبره چی کار کنم زودتر دانلود بشه

 24. salam .mishe lotf konid ghesmate 145 va 146 ro baram download konid

 25. سلام
  ممنون از شما

  می خواستم بدونم کیفیت فیلم چه جوریه ؟؟؟
  دوستانی که دانلود کردن بگن !!!

 26. چرا سریال عشق ممنوع دانلود نمیشه

 27. با سلام من خواستار دانلود قسمتهای اول سریال عشق ممنوع هستم با تشکر

 28. salam man kheili in serialo dost daram ama movafag be downlod nashodam age momkene baram meil konin mer30

 29. ۵ gesmat 5 gesmat vasam meil konin mer30

 30. salam lotfan rahnamaei konid chera ghesmat haye seriale eshghe mamno danlod nemishe?

 31. لطفا از قسمت ۱۰۰ به بعد را هم در این سایت قرار بدهید خییییییییییلللللللللللیییییییییییییی ممنوووووووووووووون.

 32. سلام چرا اسم شخصیت های سریال عشق ممنوع را عوض کردین !!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 33. سلام، واقعا ممنونم که این سریال رو به صورت دوبله قرار دادید. خواهش میکنم ادامه سریال رو هم بذارید

 34. سلام چرا سایت قطع شده

 35. سلام
  تمی تونم عشق ممنوع رو دانلود کنم
  میشه برام قسمت ۱۵۰ ایمیل کنید؟
  خیلی دوست دارم ببینمش

 36. سلام لطف می کنید ۱۰۰ قسمت اول رو برام ایمیل کنید . دانلود نمیشه

 37. سلام مرسی از سایت خوبتون میشه قسمت های ۱۶۱ تا ۱۶۶ برام به ایمیلم بفرستید توروخدا بشه

 38. سلام میشه سریال رو برام ایمیل کنید ممنون میشم

 39. میر رضا حسینی

  مرسی از سایتتون لطفا اگه میشه ۱۵قسمت آخر فیلم عشق ممنوع را برام بفرستین

 40. salam man natonestam download konam age momkene begrestin be emailam akhe man in serialo kheily dos daram khaheshan ……mer30

 41. lotfan ghesmat 40ta50 baram befrestid nemitonam download konam

 42. سلام ممنون میشم اگه فیلم عشق ممنوع رو به ایمیلم بفرستید خیلی دوستتون دارم

 43. با سلام
  می خوام قسمتهای سریالو دانلود کنم ولی نمیشه آخه من از اول این فیلمو ندیدم.اگه میشه برام ایمیل کنید
  با تشکر

 44. سریال عش ممنوع

  اگه میشه سریال عشق ممنوع را بفرستین دانلود نمیشه با تشکر از شما

 45. باسلام وخسته نباشید سریال عشق ممنوع را نمیشه دانلود اگه لطف کنید این سریال را بفرستید

 46. سلام اگه امکان داره فیلم عشق ممنوع را به ایمیلم بفرستین-ممنونم

 47. باسلام من اصلا نمی تونم از سایت شما سریال عشق ممنوع رو دانلود کنم اگه به ایمیلم بفرستید ممنون میشم سی قسمت اول عشق ممنوع رو ، مرسی

 48. سلام و تشکر
  قسمتهای ۳۷و۵۴ ایراد داره لطفا بررسی کنید

 49. سلام میشه دو قسمت آخر را برایم ایمیل کنید

 50. با سلام . لطف میکنین قسمت ۱۶۴ را برام ایمیل کنین . هر کار میکنم دانلود نمیشه . تو رو خدا

 51. سریال قشنگیه منم دارم از طریق لینکای شما سریالو پی میگیرم

  لطفا تا آخرش رو بزارین ;-)

  و لطفا سریال ایزل رو هم دوبله شده بزارین

  لطفتون کم نشه

  سی یو

 52. دوستان لینک های کمکی ۲ همشون سالمن من خودم دانلود میکنم مشکلی ندارم

 53. من برخلاف همه ی شماها اصلا از این سریال خوشم نمیاد…فقط دارم حال میکنم نظرات بعضی ها رو میخونم…یکی گفته adsl ندارم واسه همین نمیتونم دانلود کنم در نتیجه خواهش میکنم برام ایمیل کنید :) ))
  عجب وضعیه ها

 54. salam man ham az oon daste adam haeii hastam ke iz didan in serial ja moondam
  va kheili delam mikhad in serial ro ta akhar bebinam
  vali moteasefane ta ghesmate 11 bishtar natoonestam download konam komakam konid betoonam begiram

 55. سلااام خیلی ممنون از کار قشنگتون ولی متاسفانه نمیشه همه را دانلود کرد من تا قسمت ۲۶ دانلود کردم بقیه شو نمیتونم. به نظر شما چیکار کنم؟

 56. salam man asheghe in serialam .adsl nadaram age mishe vasam mail konin.ye 2nya mamnun.

 57. man nemitoonam begiram mishe tozi bedid bayad chikar konam???

 58. سلام.فیلم دانلود نمیشه میشه برام ایمیل کنین؟؟؟؟لطفا!!!!!

 59. ازتون خیییییییلیییی ممنونم قسمت اخرشوبرام بفرستید

 60. چرا قسمت ۹۶ دانلود نمیشه؟ خواهش میکنم برام ایمیل کنین

 61. اگه امکان داره قسمت ۱ و ۴ و برام ایمیل کنین ممنون از سایت خوبتون

 62. mishe hotfan 3ryal eshghe mamno vasam email koni jigilis35@yahoo.com

 63. namesh danlod kard man kely en serialo dost dashtam

 64. سلام بر شما من قسمت ۱۶۴ اسریال عشق ممنوع رو میخام برام میفرستین آخه من هنوز تا اخر سریال نگاه نکردم همشو دانلود کردم به جز ۱۶۴ توروخدا برام بفرستین ghp_2007@yahoo.com

 65. salam khaili mamnon az lotfeton man sorate bala nadaram vali khaili donbale 2 ghesmate payanisham .age mishe lotf konid baram email konid bazam mamnon az lotfeton

 66. سلام میشه کل سریال عشق ممنوع راواسم ایمیل کنید من نمیتونم دانلودکنم

 67. سرعت دانلودم پایینه میتونید ۱۰۰ قسمت اول از این فیلم رو برام ایمیل کنید ؟؟؟؟

 68. slm, mishe lotfan seryale eshghe mamnoo ro baram meil konid har kari kardam downlod nashod ye donya mamnoon

 69. salam ba nazare meysam movafegam gesmat 37 downlod nemishe khaheshan baresish konin. baraye zahmataton bi nahayat tashakor

 70. چرا قسمتهای ۵۰و۵۱ دانلود نمیشن.خواهش می کنم کاری کنین.

 71. سلام با تشکر از شما دوست عزیز

 72. سلام ممنون از سایت خوبتون
  قسمتهای بعدیش چی شد پس؟ میتونید ایمیل کنید برام؟

 73. سلام خیلی سایت باحالی دارین.اگه بشه سریال عشق ممنوع را برام بفرستین. یک دنیا ممنون میشم سرعت اینترنتم خیلی پایین هستش هر قسمت یک روز وقت میبره

 74. سلام و خسته نباشید ، ممنون میشم اگه برام کل مجموعه عشق ممنوع رو ارسال کنید.

 75. سلام میشه تمام قسمتای عشق ممنوع روبرام ایمیل کنید.نمیتونم دانلود کنم.خیلی ممنون میشم.

 76. از قسمت ۶۰ به بعد را برام ایمیل کنید

 77. من تا قسمت ۷۰ رو دانلود کردم دیگه نمیشه دانلود کرد چرا؟

 78. من هرکاری میکنم دانلود نمیشه,خواهش میکنم یه راهکاری پیشنهاد بدین من خیلی دنبال این سریال بودم.برام ایمیلش کنین

 79. سلام خیلی ممنون بخاطر همه ی زحمتتون من نتونستم دانلود کنم اگه میشه بفرستین به ایمیلم، یه دنیا ممنون

 80. ایمیل منم poyan1900@yahoo.com یادم رفت بذارمش مرسی

 81. man az ghesmate 86 be bad natoonestam download konam khahesh mikonam barayam email konid dar soorate emkan mamnoonam

 82. salam kheyli mamnoon ali bod mishe bagyasham bezarin masalan gesmat akharesho mersi vagean 20in

 83. سلااام توروخدااااا دستتون رو میبوسم اگه میشه از قسمت ۱(یک) تا قسمت آخر رو برام ایمیل کنید تورو خدا. به خدا قسمتون میدم . جووووون خودتووووووووووون ایمیل کنید. باشه؟ به قرآن سی جزء قسمتون میدم.باشه؟mohamad2012@yahoo.com

 84. سلااام توروخدااااا دستتون رو میبوسم اگه میشه از قسمت ۱(یک) تا قسمت آخر رو برام ایمیل کنید تورو خدا. به خدا قسمتون میدم . جووووون خودتووووووووووون ایمیل کنید. باشه؟ به قرآن سی جزء قسمتون میدم.باشه؟چون اینترنت کم سرعت دارم نمیتونم دانلود کنم.mohamad2012@yahoo.com

 85. salam mishe lotf konid tamam ghesmatha ro vasam email konid chon linkhaee ke gozashtid download nemishe mamnoon misham

 86. سلام. من یه مشکل دارم. اصلا نمیتونم سریال رو دانلود کنم.از شما دوست عزیز خواهش میکنم لطف کنید ۳۰ قسمت آخر رو به ایمیلم بفرستید. پیشاپیش از محبت شما متشکرم.

 87. سلام من نمیتونم دانلودش کنم میشه راهنماییم کنید یا ۵۰قسمت اخرو برام میل کنید

 88. با سلام در صورت امکان لینک قسمتهای ۷۶ و ۷۷ را برایم بفرستید لینکها مشکل دارند
  با تشکر

 89. سلام خیلی ممنون از سایت قشنگتون من خیلی دوست دارم این این فیلمو ببینم امانمیتونم دانلودش کنم خواهش میکنم التماس میکنم برام ایمیل کنید تورو خدا این آدرس ایمیلم parseh_7777@yahoo.com

 90. با سلام
  سریال عشق ممنوع رو تا قسمت ۸۰ دارم
  اگه لطف کنین قسمت ۸۰ به بعد رو واسم میل کنین سپاسگزار میشم

 91. سلام چرا این سریال و دانلود کردنی هزار جور مشکل پیش میاد
  من تا ۹۰ دارم بقیه رو نمیتونم دانلود کنم
  اگه میشه به ایمیلم بفرستین لطفا

 92. سلام هرکاری کردم نتونستم دانلودش کنم میشه لطفاسریال عشق ممنوع رابه ایمیلم بفرستیدلطفا

 93. سلام. من از قسمت ۹۵ به بعد نمیتونم دانلود کنم میشه برام تو ایمیلم بفرستید ممنون میشم

 94. سلام منم نمیتونم فیلمو از سایت دانلود کنم اکه میشه واسم ایمیل کنید ممنونmehdialatie@yahoo.com

 95. از قسمت ۱۰۰ به بعد را به ایمیلم بفرستید

 96. salam mamnon az site khobetun man asheghe in serialam , ama emkane didanesho nadaram nistam khone, mishe khahesh konam az ghesmate 100 be bado baram send konin be email am merc

 97. سلام ممنونم از سایت خوبتان می شه خواهش کنم

  کل قسمت های این سریال را به ایمیلم ارسال کنید

  هر چه تلاش کردم کلیه این قسمت ها را دانلود کنم موفق نشدم
  متشکرم

 98. سلام .با تشکر از شما.میشه لطفا کل قسمت هارو برام میل کنید.مرسی

 99. سلام چرا موقع دانلود یوزر پسوورد میخاد؟ چیو باید وارد کنم؟؟؟

 100. سلام. من نمیتونم دانلود کنم تو رو خدا برام از قسمت ۱۲۰ به بعد ایمیل کنید. خواهش میکنم.

 101. سلام خواهش میکنم اگه میشه برای همه قسمت هارو ایمیل کنید هر کاری میکنم دانلود نمیشه ممنون

 102. سلام،چرا دانلود نمیشه ؟من میخواخ دانلود کنم اما نمیشه،میشه لطفا همه قسمتاشو به ایمیلم بفرستین؟ممنون میشم

 103. سلام،چرا دانلود نمیشه؟میشه لطفا به ایمیلم بفرستین؟چون میخوام دانلود کنم اما نمیشه.ممنونم

  ایمیل من:kani.diba@yahoo.com

 104. سلام چراهرکارمیکنم دانلودنمیشه میخواستم خواهش کنم دانلود تمام قسمت ها رو به ایمیلم بفرستین متشکرم

 105. slm:X_lorfan mishe seryae eshghe mamno ro baram send konid to emailam MAmnon misham Bye =))

 106. aslan in mohanad bood ke be darde samar mikhord in 2ta beham miresodan film jaleb tar mishod ama…:X

 107. سلام،چرا دانلود نمیشه؟میشه لطفا به ایمیلم بفرستین؟چون میخوام دانلود کنم اما نمیشه.ممنونم

 108. سلام من خیلی دنبال تمام قسمتای این سریال بودم اما هرکاری میکنم نمیتونم دانلود کنم

  میشه خواهش کنم ب ایمیلم بفرستید؟

  Mozhde.tala@yahoo.com

 109. سلام هرکاری می کنم دانلودنمیشه توروخداقسمت ۱۰۹و۱۱۱روبرام بفرستید ممنون

 110. salam,man kheili dombale in serial gashtam chon az siti ke mididam filter shod,mishe khahesh konam kole serialo be emailam befrestid,kheili kheili mamnunam

 111. سلام بسیار متشکرم لطفا”اگه میشه فیلم رو به ایمیلم بفرستید خیلی خیلی ممنون و منتظرم

 112. سلام نمیتونم دانلود کنم .میشه همه قسمتهای عشق ممنوع رو برام ایمیل کنید. ممنون zahra.s.m1376@gmail.com

 113. با سلام و خسته نباشید
  ممکنه برای من هم این سریال را بفرستید ؟
  یا اگر می شود از اینجا دانلود کرد چه userو password ای باید استفاده کرد ؟ من دانلود می زنم اینارم میخواد! :( (

 114. زهرا جان ، اگر دوستان براتون ایمیل کردن لطف می کنی برای منم ایمیل کنی از قسمت ۱تا ۴۰ کافیه. مرسی دوستم

 115. باسلام میشه کل سریال عشق ممنوع راواسم ایمیل کنید من نمیتونم دانلودکنم. من ندیدم. خیل تعریفشو میکنن. اگه ایمیل کنین برام یه دنیا ممنون میشم. sara.soltani@yahoo.com

 116. خیلی ممنون ولی نتونستم دانلود کنم لطفا ۱۰ قسمت اولو برام ایمیل کنید

 117. سلام چطوری میشه دانلود کرد ؟ آخه یوزر و پسورد میخواد

 118. من خیلی دوست دارم این سریال رو ببینم ولی هر کاری میکنم نمیتونم دانلود کنم.ممنون میشم اگه همه قسمتهای این سریال رو برام ایمیل کنید.

 119. سلام!!!!!!!!من نمیتونم دان کنم!یوزر پسورد میخواد میشه کمکم کنید!!!!!!!!!!!!!!!
  خواهش میکنم!هر جا گشتم به غیر از سایت شما جایی پیدا نکردممممممممممممم
  :( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

 120. مسخره کردین؟ یا کاری انجام ندین یا اگه انجام میدین یه پشتیبانی هم داشته باشید یا خوب انجام بدین .یه آموزش دانلود بذارید .یوزر و پس بذارید و … اینا که هیچ کدومشون دانلود نمیشن؟؟؟؟

 121. سلام ازتون خواهش میکنم چندقسمت ازسریال عشق ممنوع رو واسم ایمیل کنید آخه عاشق این فیلمم دانلود هم یاد ندارم

 122. man faghat movagh be dawnlod 1 ghesmat az eshghe mamno shoda

 123. سلام چه جوری میشه دانلود کرد یوزر پسورد میخوادش

 124. با سلام میشه کل سریال رو برام ایمیل کنید ممنون میشم

 125. من خیلی دوست دارم این سریال رو ببینم ولی هر کاری میکنم نمیتونم دانلود کنم.ممنون میشم اگه همه قسمتهای این سریال رو برام ایمیل کنید.

 126. سلام!!!!!!!!من نمیتونم دان کنم!یوزر پسورد میخواد میشه کمکم کنید!!!!!!!!!!!!!!!
  خواهش میکنم!هر جا گشتم به غیر از سایت شما جایی پیدا نکردممممممممممممم
  :( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

 127. باسلام میشه کل سریال عشق ممنوع راواسم ایمیل کنید من نمیتونم دانلودکنم. من ندیدم. خیل تعریفشو میکنن. اگه ایمیل کنین برام یه دنیا ممنون میشم. afkhamnajmeh@yahoo.com

 128. سلام نمیتونم دانلود کنم .میشه همه قسمتهای عشق ممنوع رو برام ایمیل کنید. ممنون
  afkhamnajmeh@yahooo.com

 129. سلام من میخوام تمام قسمتهای سریال عشق ممنوع را دانلود کنم اما نمیشه اگه ممکنه راهش رو برام ایمیل کنید

 130. با سلام من میخوام تمام قسمتهای سریال عشق ممنوع را دانلود کنم اما نمیشه اگه میشه راهش رو برام ایمیل کنید. ممنون

 131. سلام من خیلی دوست دارم این فیلم رو ببینم سرعتم پایینه دانلود نمیشه اگه میشه لطف کنید برام ایمیل کنید ممنون

 132. سلام . دوستان اگر کسی سریال عشق ممنوع رو داره لطفا برای من ایمیل کنه.ممنون

 133. سلام من چه جوری باید دانلود کنم ؟نمیشه

 134. خواهش میکنم میشه از قسمت ۱۰۰ به بعد برام ایمیل کنید

 135. salam mamnoon az inke gozashtin ama download nemishe agar momkene hamasho befrestin be imailam mamnoon misham
  shabnam_naze@yahoo.com

 136. من بلد نیستم فیلم رو دانلود کنم لطفا برای قسمت ۱۵۸رو برام ایمیل کن.reza.jojo001@yahoo.com

 137. sayte jalebie jaleb tar ham mitone bashe.meeeeer30

 138. با سلام و احترام
  می خواستم خواهش کنم به جهت فیلتر شدن دانلودها در صورت امکان سریال عشق ممنوع را برایم میل کنید.

  آدرس میل:prans_nf@yahoo.com
  با تشکر و احترام مجدد

 139. salam age mishe vase manam mail konid
  satan8932@yahoo.com

 140. salam man har kari mikonam nemitunam download konam khahesh mikonam age mishe ghesmate yek ta sad ro vasam email konin age vasatun maghdur nist vase download rahnemaim konin mamnun az lotfetun

 141. salam man har kari mikonam nemitunam download konam khahesh mikonam age mishe ghesmate yek ta sad ro vasam email konin age vasatun maghdur nist vase download rahnemaim konin mamnun az lotfetun

  senatorcoffee69@yahoo.com

 142. salam.mersi az inke eshghe mamnoro gozashtid.lotfan 5 ghesmate akharo befrestin b emailam s2f69@yahoo.com

 143. torooooooooo bekhodaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa vasam imail konid be hamin adress>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 144. che t0ori MISHE download kard??!

 145. سلام خسته نباشین
  میشه محبت کنین سریال رو واسه منم بفرستین به ایمیلم
  یه دنیا ممنون

 146. salam nashod download konam har chi say kardam nashod .eror mide mige ke ba ftp login nemishe.nemidonam chikar konam .ye helpi beresonid.plzzzz

 147. با سلام
  از حضور شما خواهشمندم لطف کرده و این سریال را به ایمیل بنده بفرستید، من هر چه تلاش کردم که آن را دانلود کنم متاسفانه موفق نشدم،ایمیل من : mohammadabasi879@yahoo.com

 148. سلام.اگر لطف کنید قسمت ۱۲۴ میل کنید یک دنیا ممنون میشم.bastan_zohreh@yahoo.com

 149. سلام میشه تمام قسمتهای عشق ممنوع رو واسم ایمیل کنین اخه هرکاری کردم دانلودنشد.mareyamtehran@yahoo.com

 150. میشه تمامئقسمتهای عشق ممنوع رو واسم ایمیل کنین اخه دانلئد نمیشهmareyamtehran@yahoo.com

 151. خیلی ممنون
  اگه میشه سریال های جدید ترکیه ای دیگه هم برای دانلود بزارید. بازم ممنون

 152. سلام من عاشق این فیلمم…. نمیتونم دانلود کنم..میشه برام بفرستید به ایمیلم؟؟؟؟؟
  این ایمیلمه : only.lover91@yahoo.com

 153. سلام میشه خواهش کنم واسه من از قسمت ۱۵۰ به بعد میل کنید ممنون میشم samasala96@yahoo.com

 154. سلام لطفا برا منم تمام قسمت ها را دا نلود کن خواهش میکنم ببین گناه دارما

 155. سلام من نمیتونم دانلود کنم میشه لطفا کمکم کنید ؟ یوزرنیم پسوردش چیه ؟

 156. سلام
  خواهش میکنم برا منم ایمیلش کنید خیلی این سریال رو دوس دارم
  فقط آدرس سایت رونفرستین خود فیلم روبفرستین که مستقیم دانلودش کنم

 157. سلام چرااین فیلم دانلودنمیشه برام ایمیلش کنید ممنون

 158. سلام خواهش می کنم ۱۰ قسمت اول سریال عشق ممنوع رو برام ایمیلش کنید خسته بس که دانلود نشد کمکم کنید

 159. وای ، من خیلی دنبال این سریال بودم خیلیییییییییییییی ممنونم . اگه می شه برام بذارید تو ایمیلم . مرسی !

 160. با تشکر اگر امکانش هست از قسمت ۷۵ به بعدو تو ایمیلم بزارید

 161. سلام . میشه این سریال قشنگو برام ایمیل کنید؟ من خیلی برای دانلود وقت ندارم.ممنون.

 162. سلام میشه لطف کنید این سریال برام میل کنید ازتون یک دنیا ممنون میشم

 163. خیلی خوبه.عالیه.ممنون

یک نظری بگذارید

آدرس ایمیلتان منتشر نمیشودگزینه های الزامی ستاره دار شده اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

رفتن به بالا